Polskie Hotele Niezależne świętowały 25-lecie organizacji   POD PATRONATEM HOTELARZA

W hotelu Willa Port w Ostródzie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności organizacji zrzeszającej Polskie Hotele Niezależne, działającej uprzednio pod marką Polish Prestige Hotels oraz Harmony Polish Hotels. Cele przyświecające powstaniu działającego od ćwierćwiecza konsorcjum marketingowego, to przede wszystkim wsparcie polskich obiektów oraz przeciwdziałanie zaostrzającej się w latach 90. konkurencji w postaci globalnych sieci.

Podczas uroczystości prezes sieci Elżbieta Lendo zaprezentowała działalność Polskich Hoteli Niezależnych na przestrzeni 25 lat, kładąc największy nacisk na początek istnienia zrzeszenia, hotele członkowskie i kamienie milowe w działalności organizacji, a także na jej najważniejsze cele i wartości. W uroczystej Radzie Hoteli udział wzięli dotychczasowi prezesi organizacji Kazimierz Kowalski, Tadeusz Cieślik i Krzysztof Jędrocha. Hotele, które tworzyły organizację, aktywnie podkreślały swoją polską tożsamość i mocno stawiały na działania wizerunkowe, wskazujące na  polskie tradycje, dorobek kulturalny poszczególnych regionów, wartość polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycyjną polską gościnność. Skupiały się również na pozyskiwaniu gości, wspólnej akwizycji, działaniach marketingowych i consultingowych.

 – Zorientowanie wszelkich działań wizerunkowych na tożsamość regionalną i lokalną, na polskie dziedzictwo kulturowe i tradycyjną polską gościnność, zapoczątkowało współpracę niezależnych polskich hoteli – opowiadał Kazimierz Kowalski, prezes honorowy Fundacji Polskie Hotele Niezależne. – Pierwszych dziewięć obiektów, dostrzegających rosnącą konkurencyjność globalnych sieci hotelowych, uznało sens inicjatywy współdziałania w Grupie oraz przyjęło zaproszenie do współpracy. I tak, na podstawie porozumienia zawartego w 1997 r. w warszawskim hotelu Jan III Sobieski, utworzyliśmy ogólnopolski program marketingowy, wówczas działający pod nazwą Polish Prestige Hotels  

Zakres pierwszego porozumienia hoteli obejmował m. in. program rabatowy dla gości grupy, możliwość preferencyjnego dokonywanie wzajemnych rezerwacji, partycypowanie w kosztach uzgodnionych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń i transfer wiedzy.

– W naszej grupie największą wartością zawsze byli i są ludzie tworzący to gremium. Dzięki  zaangażowaniu właścicieli, dyrektorów i załóg poszczególnych obiektów udało się na przestrzeni 25 lat służyć naszym hotelom, gościom i naszej branży w możliwie najlepszy sposób – mówi Elżbieta Lendo, prezes zarządu Fundacji Polskie Hotele Niezależne. – Intencje, które legły u podstaw założenia organizacji są nadal aktualne, cele postawione 25 lat temu w większości nie straciły na swoim znaczeniu, a nawet są tak bardzo w dzisiejszej rzeczywistości nieocenione i potrzebne. Nadal je realizujemy, dziś wykorzystując jednak nowoczesne rozwiązania, choćby w zakresie sprzedaży czy komunikacji marketingowej. Jestem niezwykle dumna, że mogę kierować Grupą Polskich Hoteli Niezależnych, wykorzystując jej długoletnie doświadczenie i potencjał. Że mogę pracować z ludźmi, którzy widzą sens jednoczenia się wokół najistotniejszych dla hotelarstwa i hotelarzy spraw. Jesteśmy bardzo różnorodną grupą, ale wszyscy szanujemy dorobek i historię Polskich Hoteli Niezależnych, który daje nam nie tylko wiedzę, ale i solidny fundament pod kolejne projekty, a w trudnych czasach nadzieję i siłę do pracy.

Rangę uroczystości nadali również w swoich wystąpieniach Gustaw Brzezin, marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz reprezentanci partnerów i zaproszonych gości, w tym Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Polskiego Holdingu Hotelowego i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, którzy podkreślili potrzebę kontynuacji działalności tak istotnej dla branży organizacji, jaką jest Fundacja PHN, życząc m.in. konsekwencji w realizowaniu przyjętej strategii działania, która zmienia branżę hotelową na lepsze. Obecnie do Fundacji PHN należy blisko 30 obiektów.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *