Wydatki na imprezę z okazji otwarcia hotelu można wrzucić w koszty uzyskania przychodu

Firma doradcza Deloitte monitoruje zmiany przepisów, zmieniającą się praktykę polskich organów podatkowych, a także nowe orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące działalności podmiotów z branży hotelarskiej. W swym biuletynie „Podatki w branży hotelarskiej” omawia orzeczenia sądów oraz interpretacje prawa podatkowego wydane przez organy skarbowe, dotyczące kwestii podatkowych, z którymi na co dzień spotykają się podmioty działające w […]

Czytaj dalej


Oznaczenia obiektów hotelarskich i ich ochrona

Krzysztof Karp jest Aplikantem radcowskim w Kancelarii Prawnej „C&K Kowalewski i Wspólnicy” sp.k. Jarosław Kowalewski jest Radcą prawnym oraz wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Prawnej „C&K Kowalewski i Wspólnicy” sp.k. „Hotel Królewski”, „Motel Lazurowy”, „Pensjonat pod Lipą”, „Sch ronisko młodzieżowe Arkadia” to tylko niektóre z powszechnie używanych oznaczeń obiektów hotelarskich. Różnorodność w kształtowaniu nazewnictwa powyższych obiektów nie […]

Czytaj dalej


Podatkowe skutki użyczenia

Marek Piotrowski autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Hotelarzom zdarza się korzystać z darmowych usług zaprzyjaźnionych firm. Niektórzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach użyczonych im nieodpłatnie przez bliskich lub znajomych. Często nie wiążą faktu bezpłatnego wykorzystywania składników majątku należącego do osoby prywatnej lub firmy z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych […]

Czytaj dalej


Rozliczenie wynagrodzenia i składki ZUS

Marek Piotrowski Autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Świadczenia pracownicze stają się kosztem uzyskania przychodów pracodawcy, dopiero gdy zostają wypłacone Istotny składnik kosztów każdej działalności gospodarczej, w tym również prowadzonej na rynku usług hotelarskich, stanowią koszty pracy. Najważniejszymi z nich są wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz składki ZUS finansowane ze środków pracodawcy. Na gruncie regulacji dotyczących podatków […]

Czytaj dalej


Gmina jako inwestor hotelowy

Krzysztof Karp jest Aplikantem radcowskim w Kancelarii Prawnej „C&K Kowalewski i Wspólnicy” sp.k. Jarosław Kowalewski jest Radcą prawnym oraz wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Prawnej „C&K Kowalewski i Wspólnicy” sp.k. Czy jednostka samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, może „założyć” np. hotel i czerpać z tego tytułu zysk? Tak, przykładem takiego działania jest Gmina Krosno, gdzie w sąsiedztwie […]

Czytaj dalej


Reklama przy drodze

Przepisy mówiące o tym, co i gdzie można postawić przy drodze, są jednolite, ale interpretacja lokalnych urzędników może być różna Ostatnio przeczytałam opowieść mężczyzny, który na trasie poczuł zmęczenie, zobaczył reklamę hotelu, zatrzymał się i spotkał kobietę swojego życia. Ta historia i doświadczenie hotelarzy wskazują na to, że billboardy pomagają podjąć spontaniczną decyzję. Spełniają swoje […]

Czytaj dalej


Ochrona środowiska po nowemu

Ponad dwa miesiące temu weszła w życie ustawa o udostępnianiu informacji środowiskowej i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Brak właściwych rozwiązań legislacyjnych blokował realizację projektów unijnych, zwłaszcza tych zaplanowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nowe ustawodawstwo ma kluczowe znaczenie dla inwestycji związanych z organizacją przez Polskę […]

Czytaj dalej


Zwrot nadwyżki VAT-u

Marek Piotrowski autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Omawiając problematykę zwrotu nadwyżki podatku VAT należy wyjaśnić, że podstawą do takiego uprawnienia są przepisy umożliwiające obniżenie jego wartości o kwoty pochodzące z nabycia towarów i usług dla potrzeb działalności gospodarczej Zakończenie roku 2008 obfitowało w wiele nowelizacji i zmian w zakresie przepisów prawa podatkowego, które w znacznej […]

Czytaj dalej


Zmiany w przepisach dotyczące udzielania pomocy finansowej w ramach funduszy strukturalnych UE

Jan Kordasiewicz Autor jest wspólnikiem w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego oraz sportowo-rekreacyjnego Nastąpiła nowelizacja obowiązującego prawa w zakresie udzielania pomocy finansowej w ramach funduszy strukturalnych UE. W istotny sposób wpływa ona na faktyczny harmonogram realizacji projektów, które ubiegają […]

Czytaj dalej


Jak kwartalnie płacić VAT?

Marek Piotrowski autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym Możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT stanowi korzystne rozwiązanie, zarówno z uwagi na zmniejszenie obciążeń formalnych związanych z comiesięcznym rozliczaniem podatku, jak i w związku z finansowym wymiarem tej metody Kwartalna metoda rozliczeń podatku VAT może być szczególnie korzystna dla tych podatników, u których w poszczególnych miesiącach istnieją znaczne […]

Czytaj dalej