Przeszukanie w hotelu

Prawo własności czy nienaruszalność mieszkania jest prawem gwarantowanym przez konstytucję. Prawo to jednak może być niekiedy ograniczone bądź naruszone przez środek dowodowy, jakim jest przeszukanie. Czynność ta nie ogranicza się wyłącznie do mieszkań. Nie można wykluczyć więc, że ograny ścigania zadecydują o konieczności przeszukania hotelu lub pokoju. Jakie są uprawnienia organów ścigania, a także osoby […]

Czytaj dalej


Hotel jako wynajmujący – jak zarabiać na najmie powierzchni cz. 2

Kontynuując tematykę najmu powierzchni w hotelu z poprzedniego wydania „Hotelarza”, w tym artykule przedstawimy najważniejsze kwestie związane z uprawnieniami i obowiązkami stron najmu w trakcie trwania umowy, wypowiedzeniem najmu i zwrotem lokalu przez najemcę. Podstawowe prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy określa kodeks cywilny. Nie oznacza to jednak, że strony w umowie nie mogą rozszerzyć […]

Czytaj dalej


Parytet cenowy pod lupą UOKiK

Wkrótce do grona urzędów antymonopolowych badających legalność parytetu cenowego stosowanego przez Booking.com, Expedię czy HRS dołączy polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W październiku Hotele Warszawskie Syrena złożyły zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania przez te podmioty praktyk ograniczających konkurencję. Parytet cenowy (rate parity) narzucany hotelom przez internetowe portale rezerwacyjne (online travel agents) jest nielegalny, bo ogranicza […]

Czytaj dalej


Prawa autorskie i pokrewne – nadawcy też chcą pieniędzy

W poprzednim numerze „Hotelarza” przedstawiliśmy komu, za co i dlaczego należy płacić tantiemy korzystając z chronionych prawem autorskim muzyki, programów telewizyjnych i filmów. W skrócie można powiedzieć, że całej ogromnej masie twórców, artystów i producentów reprezentowanej przez organizacje zbiorowego zarządzania. Niestety, wśród praw pokrewnych istnieją jeszcze prawa nadawców nazywanych w ustawie organizacjami radiowymi i telewizyjnymi. […]

Czytaj dalej


Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Hotele, pensjonaty i inne podobne podmioty zmuszone są do zawierania umów i płacenia za wykorzystywanie chronionych prawem autorskim materiałów w postaci muzyki na żywo lub odtwarzanej, programów telewizyjnych i filmów zarówno w pokojach, jak i miejscach publicznie dostępnych. Opłat tych nie da się uniknąć w przypadku większości tych materiałów, a zaniechanie zapłaty wynagrodzenia organizacjom zbiorowego […]

Czytaj dalej


Hotelarz odpowiada za rzeczy gości

„Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości w pokojach” – takie zapisy można spotkać w regulaminach wielu hoteli i innych obiektów noclegowych, które próbują w ten sposób wyłączyć swoją odpowiedzialność za zniszczenie lub kradzież rzeczy wniesionych przez gościa. Taki zapis z reguły wystarczy, żeby nieświadomy swoich praw klient zaniechał dochodzenia roszczeń wobec hotelu. […]

Czytaj dalej


Meldować – nie trzeba, sprawdzać – należy

Jednym z podstawowych zagadnień, które budzi liczne wątpliwości hotelarzy, jest obowiązek meldunkowy. Funkcjonujący od lat 70. obowiązek zameldowania w hotelach (domach wczasowych, pensjonatach itp.) zakorzenił się w świadomości nie tylko hotelarzy, ale również wśród ich gości. Tymczasem od tego roku obowiązek meldunkowy został Pierwsza wizyta w recepcji hotelowej wiązała się dotychczas z koniecznością przedstawienia przez […]

Czytaj dalej


Zmiany w VAT, czyli hotelarze na 8 proc.

Nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług, które weszły w życie 1 stycznia 2011 r. wpłynęły na rozliczenia wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku polskim. Specyfika rynku hotelowego, którego usługi w znacznej mierze kierowane są do gości indywidualnych, tj. podmiotów ostatecznie ponoszących ciężar tego podatku, sprawia, że odbiorcy usług hotelowych efektywnie odczują fakt wzrostu […]

Czytaj dalej


Dzieło sztuki w hotelu

*Autorka jest doradcą podatkowym, Partnerem w TPA Horwath Dzieła sztuki wyeksponowane w hotelu kształtują jego wizerunek. Pomagają wywrzeć odpowiedni efekt na gościach, podkreślając charakter miejsca, a dzięki temu przyciągnąć odpowiednią klientelę – ludzi doceniających styl i jakość otoczenia, w którym spędzają czas. Dzieła sztuki wykorzystywane są w tworzeniu koncepcji hoteli luksusowych. Większość hoteli 5-gwiazdkowych, a […]

Czytaj dalej


Sztuka w podatkach

*Autorka jest starszą konsultantką w TPA Horwath Dzieła sztuki, podobnie jak rozwiązania architektoniczne, unikatowe detale czy wyszukane dekoracje kwiatowe kreują design hotelu i podnoszą jego prestiż. W przeciwieństwie jednak do innych elementów dekoracyjnych ich nabywanie wydaje się być dyskryminowane z perspektywy podatkowej. Ustawy o podatkach dochodowych zakazują amortyzacji dzieł sztuki. Szkopuł w tym, że nie […]

Czytaj dalej